Минерални бани и Пехливанкьой реализират съвместен проект

Сдружение „Център за развитие на община Минерални бани” – България, в качеството си на водещ партньор представи на встъпителна пресконференция проект „Повишаване на туристическата привлекателност в общините Минерални бани и Пехливанкьой”, който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПА България – Турция, договор № СВ005.2.21.074. Проектът се изпълнява в партньорство с община…